ร้านหนังสือเล็กๆ : ถนนยะหริ่ง สงขลา
Amnesty Shop Thailand

ร้านหนังสือเล็กๆ : ถนนยะหริ่ง สงขลา

Regular price 0.00 ฿ 0.00 ฿ Unit price per
ผมเชื่อว่าผู้คน หนังสือ และหนังสือพิมพ์เป็นเพียงภาชนะบรรจุความคิด การจุดไฟเผาผู้คนที่เก็บความคิดไว้ไม่อาจฆ่าความคิดได้ เช่นเดียวกับการปาระเบิดไฟใส่ที่เก็บหนังสือพิมพ์ มันสายไปแล้ว มันสายเกินไปเสมอ ความคิดแพร่ออกไปแล้ว มันซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตาของผู้คน รอคอยอยู่ในหัวของพวกเขา ความคิดกระซิบส่งถึงกันได้ มันเขียนบนกำแพงในคืนที่เงียบสงัดได้ หรือถ่ายทอดเป็นภาพวาดก็ยังได้
...
ผมเชื่อว่าในการต่อสู้ระหว่างปืนกับความคิด ความคิดจะมีชัยในที่สุด เพราะความคิดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และมันมีชีวิตยืนนาน บางครั้ง มันสามารถกลายเป็นความจริงได้ และยิ่งกว่านั้น
มันเติบโตได้
- นีล เกเมน