DIGITAL RESILIENCE WORKSHOP
AmnestyShop

DIGITAL RESILIENCE WORKSHOP

Regular price 2,500.00 ฿ 0.00 ฿ Unit price per

DIGITAL RESILIENCE WORKSHOP: รู้ทัน ปรับตัว อยู่รอดปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล

ในยุคที่แต่ละองค์กรทั้งธุรกิจเล็ก-ใหญ่ต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน (Digital Transformation) องค์กรย่อมมีข้อกังวลใจถึง “ภัยคุกคามจากโลกดิจิทัล” ซึ่งมีความเสี่ยงมากต่อการทำงาน เพราะ “ไวรัสดิจิทัล” ไม่เคยหยุดพัฒนารูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ อีเมลสแปม การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) การถูกแฮกบัญชีส่วนตัว การขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสารพัดวิธีหลอกลวงใหม่ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อบุคลากรและองค์กร


Digital Resilience คือการที่องค์กรและคนทำงานสามารถรู้ทัน ปรับตัว และอยู่รอดปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วย
• พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อรักษาความปลอดภัยโดยรวมภายในองค์กร
• ประเมินความเสี่ยงและใช้เครื่องมือการทำงานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางดิจิทัลได้
• นำไปสู่การวางแผนแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในสถานที่ทำงาน

โดยความร่วมมือของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Rights

 

กำหนดการอบรม
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park)

การอบรมใช้รูปแบบการบรรยายในส่วนของเนื้อหาสำคัญ สลับกับการอบรมแบบผ่านประสบการณ์ตรง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ผู้เข้าร่วมจะต้องนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร DIGITAL RESILIENCE WORKSHOP จาก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการทั้งหมด 

*รับจำนวนจำกัด*

อัตราค่าอบรม
ท่านละ 2,500 บาท (รวมเอกสาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม กรณีที่ชำระค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

 หมายเหตุ
สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% 
อัตราท่านละ 2,500 บาท - 3% (75 บาท) = 2,425 บาท  
*กรุณานำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาให้ในวันอบรม 
*กรณีที่ไม่นำใบภาษีมาในวันอบรม ต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน (2,500 บาท) 


ที่อยู่สำหรับออกใบภาษี
สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ผู้เสียภาษี 0993000145933

 

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 513 8745 ต่อ 19 หรืออีเมล membership@amnesty.or.th