Love Is A Human Right

‘Love Is A Human Right’ คือ ข้อความที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อยากส่งต่อและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ให้ทุกความรักได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน โดยลายสกรีนบนคอลเลคชั่นเสื้อและกระเป๋าของเราได้แรงบันดาลใจมาจากธงสีรุ้งที่โบกสะบัดในขบวนรณรงค์และหน้าสถานที่ซึ่งประกาศตัวเป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในระดับภูมิภาคเอเชีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีที่ร่วมเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันให้มีการรับรองสิทธิของกลุ่มคนมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งสมาชิกเป็นส่วนสำคัญในการริเริ่มและผลักดันเป้าหมายการรณรงค์