ติดต่อร้านค้า


แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

อีเมล: amnestyshopthailand@gmail.com หรือ membership@amnesty.or.th 
โทรศัพท์: 02-513-8754 
แฟกซ์: 02-938-6896


Website 
Facebook
Twitter
Instagram 
Youtube