Stories

Love is Human Rights Collection - ทุกความรักต้องได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน

LGBT Pride

Love is Human Rights Collection -  ทุกความรักต้องได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเด็นความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ภาพการรณรงค์ทั้งสนับสนุนและคัดค้านสิทธิความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ จนถึงปัจจุบัน 28 ประเทศทั่วโลกได้ให้การรับรองความเสมอภาคในการสมรส (marriage equality) โดยการออกพระราชบัญญัติหรือใช้คำตัดสินของศาลให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย แม้ว่าทิศทางความเข้าใจของสังคมต่อความหลากหลายทางเพศจะมีแนวโน้มเปิดกว้างขึ้น ข้อมูลของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกลับพบสถิติที่น่าตกใจว่า ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมากยังพบเจอกับความรุนแรงหลากรูปแบบบนท้องถนน เฉพาะในเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีคนข้ามเพศ (trans people) ถูกฆาตกรรมกว่า 369 รายทั่วโลก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา[1] ในเชชเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมีการลักพาตัว ทรมาน และฆ่าชายรักชายโดยเป็นปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ[2] หลายประเทศยังทำให้เสรีภาพในความรัก “ผิดกฏหมาย” และเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย โดยการใช้กฏหมายที่อ้างอิงกับหลักศาสนาลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดกรอบทางเพศของสังคม เช่น จังหวัดอาเจะห์ของประเทศอินโดนีเซีย มีการลงโทษผู้ที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส หรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันด้วยความสมัครใจ โดยใช้วิธีเฆี่ยนในที่สาธารณะ[3] ปีที่ผ่านมา ประเทศบรูไนยังเคยพยายามบังคับใช้โทษประหารชีวิตโดยการปาหินกับผู้ที่มีสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน แต่ต้องประกาศระงับการบังคับใช้กฏหมายออกไปหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างถล่มทลาย[4]   ‘Love is Human Rights’ คือ ข้อความที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อยากส่งต่อและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ให้ทุกความรักได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน โดยลายสกรีนบน  คอลเลคชั่นเสื้อและกระเป๋าของเราได้แรงบันดาลใจมาจากธงสีรุ้งที่โบกสะบัดในขบวนรณรงค์และหน้าสถานที่ซึ่งประกาศตัวเป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในระดับภูมิภาคเอเชีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีที่ร่วมเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันให้มีการรับรองสิทธิของกลุ่มคนมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งสมาชิกเป็นส่วนสำคัญในการริเริ่มและผลักดันเป้าหมายการรณรงค์ สำหรับแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทยนั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานรณรงค์และผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มตัว แต่เราให้การสนับสนุนนักกิจกรรมที่ทำงานในประเด็นดังกล่าวหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะผ่านโครงการ Seed Fund หรือเงินทุนสนับสนุนตั้งต้นให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานรณรงค์ โดยมีกลุ่มนอกกล่องเพศ (Non-Binary Thailand) ได้รับทุนดังกล่าวในปีที่ผ่านมา[5] หรือการสนับสนุน LGBT Pride โดยเข้าร่วมขบวนพาเหรด Chiang Mai Pride เป็นปีที่ 2 แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทยยังเคยจัดกิจกรรม Pride ขนาดย่อมใจกลางกรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ “เขียน เปลี่ยน โลก” หรือ Write for Rights ปี 2017 เพื่อเป็นการฉลองชัยชนะของขบวนการเคลื่อนไหวในหลายประเทศที่มีการรับรองความเสมอภาคในการสมรสในปีนั้น[6] สั่งซื้อสินค้าในคอลเล็คชั่นนี้    ข้อมูลอ้างอิง  [1] https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/...

Read more →


"TeamBrave" คอลเลคชั่นเสื้อผ้ากีฬาที่ได้แรงบันดาลใจจากเหล่าผู้กล้าที่ยืนหยัดต่อต้านความอยุติธรรม

Brave HRD

"TeamBrave" คอลเลคชั่นเสื้อผ้ากีฬาที่ได้แรงบันดาลใจจากเหล่าผู้กล้าที่ยืนหยัดต่อต้านความอยุติธรรม

คอลเลคชั่นเสื้อผ้ากีฬาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเหล่าผู้กล้าที่ยืนหยัดต่อต้านความอยุติธรรม และเชื่อมั่นว่าสังคมที่ดีกว่าได้มาด้วยการต่อสู้และลงมือทำ ตัวอักษร Brave ซึ่งคล้ายกับบล็อคพ่นสีสเปรย์ คือ คำสดุดีแด่นักกิจกรรมที่กล้าโต้แย้งกับสิ่งผิด   แม้จะมีความเสี่ยง แต่สร้างสรรค์และเป็นไปอย่างสันติ “Brave” คือ หนึ่งในแคมเปญระดับโลกของแอมเนสตี้ฯ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยงนานัปการ เพื่อเปิดเผยและรณรงค์ให้เกิดความยุติธรรมและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของคนทุกคน

Read more →


รีวิวหนังสือ: Human Rights Human ลอง

HRE

รีวิวหนังสือ: Human Rights Human ลอง

Human Rights Human ลอง: คู่มือกิจกรรมการอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน By AMNESTY & FNF รีวิวเว้ย (444) ในฐานะของอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราน่าจะได้ยินคำเกี่ยวกับเรื่องของ "สิทธิและเสรีภาพ" บ่อยพอ ๆ กับคำถามของเพื่อนที่ว่า "เที่ยงนี้กินไรดีมึง" ยิ่งกับคำว่า "เสรีภาพ" ด้วยแล้วเด็กธรรมศาสตร์ น่าจะยึดมันเป็นแกนกลางของการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะด้วยคำพูดของอดีตอธิการบดีอย่าง สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ว่า "ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตางรางนิ้ว" นี่ยิ่งทำให้เด็กธรรมศาสตร์ติดอยู่ในสภาวะคลั่ง "สิทธิและเสรีภาพ (ของตนเอง)" เสียจนน่ารำคาญใจ ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการอ้างถึงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน เรามักจะพบว่าหลายครั้งปัจเจกชนมักจะแก้ตัวว่า "ก็นี่มันเป็นสิทธิและเสรีภาพของข้าพเจ้า" โดยที่ไม่สนสี่สนแปดเลยว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของตนเองนั้นไป "กระทบ ลิดรอน เบียดขับ" สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือไม่ ยิ่งกับดินแดน "ธรรมศาสตร์เสรี" ด้วยแล้ว การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ของคนธรรมศาสตร์ เป็นสิ่งที่น่าเบื่อและน่ารำคาญมิใช้น้อย ซึ่งก็เป็นผลมาจาก "ความรู้และความเข้าใจ" ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพและการเคารพสิทธิของคนอื่น ๆ นั้นมันมีอยู่เพียงน้อยนิดในดินแดนที่ปัจเจกทุกคนต่างคิดว่าตนเองนั้นมี "สิทธิและเสรีภาพในทุกตารางนิ้ว" หนังสือ : Human Rights Human ลอง: คู่มือกิจกรรมการอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชนโดย : AMNESTY & FNFจำนวน : 160 หน้าราคา : 250 บาท "Human Rights Human ลอง: คู่มือกิจกรรมการอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน" เป็นหนังสือกึ่งแบบฝึกหัด ที่จะบอกเล่าเรื่องราวและเทคนิควิธีของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยการใช้ชีวิตนั้นจะไม่เป็นการไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นจนเกินไปนัก หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจและไม่ไป "ละเมิด" บุคคลอื่น ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ประการใด "Human Rights Human ลอง: คู่มือกิจกรรมการอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน" ได้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของ "สิทธิมนุษยชน" ทั้งเรื่องของการกำเนิดขึ้น และเพราะเหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงกลายมาเป็นเรื่องสำคัญที่คนทั้งโลกจำเป็นต้องรู้ เข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนดังดล่าว นอกจากที่หนังสือจะพาเราไปทำความรู้จักกับสิทธิมนุษยชนแล้ว "Human Rights Human...

Read more →