สมาชิกประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) Youth Annual Membership (Under 25 yrs)
สมาชิกประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) Youth Annual Membership (Under 25 yrs)
AmnestyShop

สมาชิกประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) Youth Annual Membership (Under 25 yrs)

Regular price 200.00 ฿ 0.00 ฿ Unit price per

JOIN AMNESTY. PROTECT HUMAN RIGHTS

Our members make change possible. They’re the people we call on whenever and wherever human rights are under attack. Their actions, big and small, put pressure on governments, institutions and decision-makers to do the right thing.

By becoming a member you can help define the direction of Amnesty. You can stand for board positions, join committees, and vote on important resolutions – you can even feed into Amnesty’s global decision-making meeting. Become an Amnesty member today and use the collective power of our member community to challenge injustice! 


สมาชิกคือหัวใจสำคัญของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พลังและการสนับสนุนจากสมาชิกทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานรณรงค์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การมีฐานสมาชิกที่เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมีพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงและยั่งยืนได้ 

แอมเนสตี้ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนมาแล้วกว่า 60 ปี และทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ ล้วนมาจากพลังของคนธรรมดาอย่างพวกเรา >> คลิก

...........................................................

ในการเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ คุณสามารถ:

  • ใช้สิทธิใช้เสียงของคุณโหวตในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM) เพื่อเลือกตั้งกรรมการหรือสมัครเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศไทย
  • มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและระดับสากล
  • ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนของคุณเอง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • เข้าร่วมอีเว้นท์ต่างๆ หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชน
  • รับข้อมูลข่าวสารงานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ
  • เป็นพลังสำคัญในการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและทั่วโลก