Stories — Pride

Love is Human Rights Collection - ทุกความรักต้องได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน

LGBT Pride

Love is Human Rights Collection -  ทุกความรักต้องได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเด็นความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ภาพการรณรงค์ทั้งสนับสนุนและคัดค้านสิทธิความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ จนถึงปัจจุบัน 28 ประเทศทั่วโลกได้ให้การรับรองความเสมอภาคในการสมรส (marriage equality) โดยการออกพระราชบัญญัติหรือใช้คำตัดสินของศาลให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย แม้ว่าทิศทางความเข้าใจของสังคมต่อความหลากหลายทางเพศจะมีแนวโน้มเปิดกว้างขึ้น ข้อมูลของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกลับพบสถิติที่น่าตกใจว่า ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมากยังพบเจอกับความรุนแรงหลากรูปแบบบนท้องถนน เฉพาะในเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีคนข้ามเพศ (trans people) ถูกฆาตกรรมกว่า 369 รายทั่วโลก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา[1] ในเชชเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมีการลักพาตัว ทรมาน และฆ่าชายรักชายโดยเป็นปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ[2] หลายประเทศยังทำให้เสรีภาพในความรัก “ผิดกฏหมาย” และเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย โดยการใช้กฏหมายที่อ้างอิงกับหลักศาสนาลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดกรอบทางเพศของสังคม เช่น จังหวัดอาเจะห์ของประเทศอินโดนีเซีย มีการลงโทษผู้ที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส หรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันด้วยความสมัครใจ โดยใช้วิธีเฆี่ยนในที่สาธารณะ[3] ปีที่ผ่านมา ประเทศบรูไนยังเคยพยายามบังคับใช้โทษประหารชีวิตโดยการปาหินกับผู้ที่มีสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน แต่ต้องประกาศระงับการบังคับใช้กฏหมายออกไปหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างถล่มทลาย[4]   ‘Love is Human Rights’ คือ ข้อความที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อยากส่งต่อและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ให้ทุกความรักได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน โดยลายสกรีนบน  คอลเลคชั่นเสื้อและกระเป๋าของเราได้แรงบันดาลใจมาจากธงสีรุ้งที่โบกสะบัดในขบวนรณรงค์และหน้าสถานที่ซึ่งประกาศตัวเป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในระดับภูมิภาคเอเชีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีที่ร่วมเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันให้มีการรับรองสิทธิของกลุ่มคนมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งสมาชิกเป็นส่วนสำคัญในการริเริ่มและผลักดันเป้าหมายการรณรงค์ สำหรับแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทยนั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานรณรงค์และผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มตัว แต่เราให้การสนับสนุนนักกิจกรรมที่ทำงานในประเด็นดังกล่าวหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะผ่านโครงการ Seed Fund หรือเงินทุนสนับสนุนตั้งต้นให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานรณรงค์ โดยมีกลุ่มนอกกล่องเพศ (Non-Binary Thailand) ได้รับทุนดังกล่าวในปีที่ผ่านมา[5] หรือการสนับสนุน LGBT Pride โดยเข้าร่วมขบวนพาเหรด Chiang Mai Pride เป็นปีที่ 2 แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทยยังเคยจัดกิจกรรม Pride ขนาดย่อมใจกลางกรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ “เขียน เปลี่ยน โลก” หรือ Write for Rights ปี 2017 เพื่อเป็นการฉลองชัยชนะของขบวนการเคลื่อนไหวในหลายประเทศที่มีการรับรองความเสมอภาคในการสมรสในปีนั้น[6] สั่งซื้อสินค้าในคอลเล็คชั่นนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของความหลากหลายทางเพศ   ข้อมูลอ้างอิง  [1] https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/...

Read more →